Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Værestedet

Hvis du har en psykisk lidelse og har brug for et aftentilbud

Værestedet er et aftentilbud under Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup kommune.

Værestedets kerneydelse er, at yde en recovery orienteret  og rehabiliterende indsats, som understøtter den enkelte borgers behov og ønsker for eget liv.

Værestedet er et sted man kan komme og bare være. Der er ikke faste aktiviteter man skal deltage i, men der er nogle gode traditioner og tilbud, som man kan deltage i, hvis man har lyst.

Læs mere om Værestedet her

Opdateret 6. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00