Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Tilsyn

Med Lov om socialtilsyn, fører Socialtilsyn Hovedstaden pr. 1. januar 2014 tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune.

Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet. 

Læs mere på hjemmesiden: Socialtilsynet Hovedstaden

Læs meget mere i folderen om socialt tilsyn

Opdateret 6. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00