Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Voksne med udviklingshæmning

Høje-Taastrup Kommunes social- og Handicapcenter tilbyder rådgivning og hjælp til mennesker med udviklingshæmning.

En udviklingshæmning medfører at den personlige udvikling foregår i et langsommere tempo end normalt. For nogle borgere medfører udviklingshæmningen et livslangt behov for støtte.

Udgangspunktet for støtten er en socialfaglig vurdering af borgerens behov og ønsker. Social- og Handicapcenter samarbejder med borgernes familie og inddrager den i støtten, hvor det er muligt og hvor borgeren ønsker det.

Opdateret 20. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00