Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Støtte i selvstændig bolig

Høje-Taastrup Kommune giver voksne med udviklingshæmning mulighed for at få støtte i selvstændig bolig.

Vores Støttecenter yder hjemmevejledning til borgere i selvstændige boliger.

Hjemmevejlederne yder individuel bistand til:

  • Støtte til udvikling af egne ressourcer.

  • Støtte til at indgå i samvær og aktiviteter med andre.

  • Støtte til kontakt med sagsbehandler, hjemmeplejen, læge osv.

  • Hjælp til læsning af post.

  • Hjælp til at overskue og tilrettelægge sin økonomi.

Se mere om Støttecenteret her

Opdateret 1. juni 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00