Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Botilbud og bomiljøer

Høje-Taastrup kommunes Social- og handicapcenter, Socialpædagogisk Enhed driver flere botilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning.

 

Frøgård Allé

Botilbud med medarbejderdækning hele døgnet til 24 borgere med varigt nedsat funktionsevne. Botilbuddet tilbyder støtte til borgere med udviklingshæmning og borgere med autismespektrumforstyrrelse. 

Bofællesskabet Pile Allé

Botilbud med medarbejderdækning hele døgnet for 5 personer med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Bofællesskabet Stationsvej

Botilbud med medarbejderdækning hele døgnet til 5 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Botilbuddet har specialiseret sig i at tilbyde støtte til borgere med autismespektrumforstyrrelse, men tilbyder også støtte til borger med udviklingshæmning.

Opgangsfællesskabet, Sønderby Torv

På Sønderby Torv er der 11  2 værelses lejligheder. Sønderby Torv har ingen medarbejderdækning om natten og der er begrænset dækning i weekenden.

Opgangsfællesskabet Taastrup Torv

Taastrup Torv er 12 lejligheder plus støttelejlighed målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse, herunder mennesker med udviklingshæmning. Taastrup Torv har ingen medarbejderdækning om natten.

Andre tilbud:

Socialpædagogisk Enhed har også et aftentilbud, Fristedet, et værested for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og /eller sen udviklede. 

Læs mere om Fristedet her

Gå til Tilbud for Voksne med Udviklingshæmnings hjemmeside her

 

Til brug for sagsbehandlere: Hent indstillingsskemaer til Botilbud i Høje-Taastrup Kommune her

 

Opdateret 1. juni 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00