Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Plan for Socialområdet for voksne

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.

Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig omstillingsproces.

Derfor har Social- og Handicapcentret i 2013-2014 udarbejdet en plan for socialområdet for voksne, der præsenterer en række konkrete forslag til udvikling af socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune frem mod år 2020. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 blev politisk godkendt i marts 2014.

Planen skal ses som en ramme for den samlede fremtidige opgaveløsning, hvor formålet er at sikre:

  •  En fortsat faglig omstillingsproces på socialområdet for voksne og en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens sociale tilbud.
  • At udgifterne på socialområdet for voksne gradvist reduceres over de kommende 5-10 år.

I Plan for socialområdet for voksne søges der svar på nogle af de udfordringer, som Social- og Handicapcentret står over for. Udfordringerne er for eksempel:

Hvordan skal kommunens tilbudsvifte fremadrettet se ud for at imødekomme efterspørgslen på fagligt og økonomisk bæredygtige tilbud inden for områderne Bolig og bostøtte, Aktivitet og beskæftigelse og Fritid?

  • Hvordan skal den faglige opgave tilrettelægges og udvikles fremadrettet inden for eksempelvis dokumentation og effektmåling, virksomme faglige metoder, velfærdsteknologi og sundhed?
  • Hvordan kan der sikres bedre kapacitets- og økonomistyring på socialområdet for voksne?
  • Hvilke administrative og faglige ressourcer er der behov for, for at understøtte den fortsatte faglige omstilling?

Planen introducerer en række initiativer, som tilsammen udgør et program. Klik her for at se organiseringen af programmet Her kan du hente hele Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020

Hvis du vil høre mere om Planen kan du kontakte:

Henriette Engedal Holmskov,

HenrietteHo@htk.dk

Tlf: 51 43 05 98

Du kan hente hele Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 her

Opdateret 23. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00