Anmeldelse af tab, uheld og tilskadekomst

Hvis du mener, at kommunen kan være ansvarlig for ødelagte genstande i dit hjem, eller du er komme til skade ved uheld på kommunens arealer, veje, fortove eller pladser, kan du anmelde din skade.

Sådan anmelder du en skade

Du anmelder din skade ved at udfylde vores digitale skadesanmeldelse. Du kan anmelde ved brug af MitID (anbefales) eller uden bruge af MitID.

Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi forholdene på stedet. Herefter videresender vi din henvendelse til vores samarbejdspartner for ansvarsskader, hvorfra du vil modtage en afgørelse i sagen.

Der kan kun udbetales erstatning, hvis kommunen er juridisk erstatningsansvarlig for uheldet.

Nødvendige oplysninger og dokumentation

Når du ansøger om erstatning, skal du oplyse:

  • Navn, cpr.nr., adresse og eventuelt telefonnummer på den person, der ønsker erstatning
  • Dato og tid for uheldet og detaljeret beskrivelse af, hvad der er sket
  • Nøjagtig angivelse af uheldsstedet
  • Hvorfor du mener, at kommunen er ansvarlig

Kommunen indsamler personoplysninger til behandling af erstatningskrav mod kommunen.

Ved uheld på veje og stier

Er uheldet sket på en vej eller sti, skal du sende dokumentation for, at der har været fejl eller mangler på vejen eller stien (f.eks. i form af et billede), at der er sket en skade som følge af fejlen samt dokumentation for udgifterne til at få udbedret skaden.

Har du været forbi skadestuen, skal rapporten fra skadestuen vedlægges anmeldelsen.

Sådan foregår behandling af din anmeldelse

En anmeldelse om erstatning behandles i Center for Ejendomme og Intern Service. Ved modtagelse af en anmeldelse om erstatning beder vi om bemærkninger fra de af kommunens afdelinger, som er relevante ud fra dine oplysninger i anmeldelsen. På baggrund af disse bemærkninger sammenholder vi med dine oplysninger og tager stilling til, om kommunen er erstatningsansvarlig.

Du får altid en skriftlig afgørelse.

Find information om

Luk alle
Udfold alle