Kontakt os

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Grundlovsceremonien

Før du kan få dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Høje-Taastrup Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året. Typisk vil det være i marts og september måned. Informationer om dato vil blive offentliggjort på denne side.

Ved ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tilmelding til grundlovsceremoni

På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 er der ikke fastlagt en dato for afholdelse af grundlovsceremoni i Høje-Taastrup Kommune. Vi forventer, at grundlovsceremonien vil blive afholdt senest den 5. juli 2021.

Hvis du er bosat i Høje-Taastrup Kommune, vil du få besked i e-boks, når der er fastsat en dato for den kommende grundlovsceremoni.

Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal f.eks. være: 

  • opholdskort
  • fremmedpas
  • konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas
  • identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder "Blanket til afgivelse af erklæring".

Børn under 18 år

Hvis der er bipersoner under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig, når du har deltaget i grundlovsceremonien. Det er ikke et krav, at bipersoner deltager i ceremonien.

Om grundlovsceremonien

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

De sidste nye vedtagne lov hedder 2188 af 29.12.2020.

Læs de to seneste lovforslaget her: 'L 41 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse' og ’L180 Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse’ 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har beskrevet regler og rammer for deltagelse i grundlovsceremonien. Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien og regler for grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.