Kontakt os

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Grundlovsceremonien

Før du kan få dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien skal holdes tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Høje-Taastrup Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året. Typisk vil det være i marts og september måned. Informationer om dato vil blive offentliggjort på denne side.

Ved ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Der vil blive annonceret ny dato til Grundlovsceremonien her på siden når det nye dato er fastsat. 

Hvis du er bosat i Høje-Taastrup Kommune, vil du få tilmeldingsbrev i E-Boks.

Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal f.eks. være: 

  • opholdskort
  • fremmedpas
  • konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas
  • identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder "Blanket til afgivelse af erklæring".

Børn under 18 år

Hvis der er bipersoner under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig, når du har deltaget i grundlovsceremonien. Det er ikke et krav, at bipersoner deltager i ceremonien.

Om grundlovsceremonien

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Læs det seneste lovforslaget her: L 227 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Læs loven her: Lov om indfødsrets meddelelse nr. 1158 af 08/06/2021

Udlændinge- og Integrationsministeriet har beskrevet regler og rammer for deltagelse i grundlovsceremonien. Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien og regler for grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.