Kontakt os

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: bac@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Information om Grundlovsceremonien

Før du kan få dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Udsættelse på ubestemt tid af grundlovsceremoni d. 27. marts

Fredag d. 6. marts 2020 kom der nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte. Som en del af de nye anbefalinger frarådes det, at man giver håndtryk.

Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler på denne baggrund, at kommunalbestyrelserne ikke afholder planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Høje-Taastrup Kommune udsætter derfor på baggrund af anbefalinger den planlagte Grundlovsceremoni. Vi kan endnu ikke udmelde en ny dato.

Alle deltagere vil modtage besked om aflysningen i e-boks.

Grundlovsceremoni

Høje-Taastrup Kommune afholder Grundlovsceremoni to gange om året. Typisk vil det være i marts og september måned. Informationer om dato vil blive offentliggjort på denne side.

Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Læs om det seneste lovforslaget L 41 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse her.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har beskrevet regler og rammer for deltagelse i grundlovsceremonien. Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien og regler for grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Tilmelding til grundlovsceremoni

Næste grundlovsceremoni er fredag den 27. marts kl. 14-15.

Sidste frist for tilmelding er d. 9. marts 2020

Til ceremonien er der plads til alle de borgere, som bor i Høje-Taastrup Kommune og som var en del af lovforslaget L41 Forslag om indfødsrets meddelelse

Når du trykker på linket 'Tilmelding til Grundlovsceremoni' skal du bruge dit NemID.

I tilmeldingen skal du også angive, hvor mange gæster, du gerne vil have med til ceremonien. Du kan maksimalt have tre gæster med.

Når du har sendt beskeden, vil du inden for to hverdage modtage en kvittering i e-Boks på din tilmelding. I kvitteringen står også informationer om ceremonien og hvad du skal huske at medbringe.

Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring' 

Børn under 18 år

Hvis der er bipersoner under 18 år, som er omfattet af den ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig, når du har deltaget i grundlovsceremonien. Det er ikke et krav at bipersoner deltager i ceremonien.