Socialt frikort

Du kan få et socialt frikort, hvis du har særlige sociale udfordringer, fx hjemløshed, et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, eller en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer. 

Desuden må du ikke have været under uddannelse eller have tjent mere end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år.

Hvor meget må jeg tjene?

Hvis du får et socialt frikort, må du tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år, uden der bliver trukket i din kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Du kan foreløbig få et socialt frikort for 2022, 2023 og 2024, da der er tale om en forsøgsordning.

Hvis du allerede har fået bevilget et socialt frikort, skal du ikke søge om det igen. 

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om dette frikort eller søge om det, skal du kontakte din sagsbehandler i kommunen.

 

Læs om muligheder for økonomisk rådgivning under fanebladet: Du har det svært med din økonomi