Spørgsmålstegn

Kontakt os

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i Borgerservice

e-mail: kommune@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Rettigheder og pligter for pensionister

Som pensionist har du både rettigheder og pligter. 

Pensionistens rettigheder

Hvis du har en sag til behandling i en offentlig myndighed, har du ret til at få kendskab til indholdet af de dokumenter, der findes i sagen.

Ønsker du at gøre brug af denne ret til aktindsigt, skal du henvende dig til det kontor, som behandler din sag.

Pensionistens pligt

En pensionist har pligt til at oplyse Høje-Taastrup Kommune om ændringer i egne og eventuelle ægtefælles eller samlevers personlige og økonomiske forhold, hvis disse kan medføre ændring eller bortfald af pensionen.

Det er ikke nok at oplyse om ændringer til Folkeregistret eller Skattevæsenet. Du skal også underrette Høje-Taastrup Kommune.

Du skal oplyse om følgende ændringer:

  • ændring i ægteskabelige forhold eller samlivsforhold
  • ny bopæl
  • ændrede indtægts- og formueforhold
  • og andre relevante forhold for din pension

Manglende eller urigtige oplysninger kan medføre, at du skal tilbagebetale for meget udbetalt pension.