Spørgsmålstegn

Kontakt os

Institutions- og skolecenter

Pladsanvisningen:

Telefon: 43 59 10 00

Send sikker post (kræver NemID)

Telefontid:

Se åbningstider

e-mail: pladsanvisning@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

 

 

Opskrivning til plads i dagtilbud

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud/SFO via Den Digitale Pladsanvisning.

Alle børn med forældre, der har lovligt opholdssted i landet, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven.

Du får som hovedregel tilbudt plads efter anciennitetsprincippet. Dvs. at placeringen på ventelisten afhænger af, hvor længe du har været skrevet op. 

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på Den Digitale Pladsanvisning. Du skal være opmærksom på, at du får oplyst dit barn placering på ventelisten på din behovsdato, også selvom din behovsdato er overskredet.

Se takster for daginstitutioner, SFO og klubber.

Find information om

Luk alle
Udfold alle