Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Overgange mellem dagtilbud og skole

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn opleve sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud.

Høje-Taastrup kommunes ”Principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv” tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik og kommunens principper for forældresamarbejde – og er tæt koblet til kommunens Forebyggelsesstrategi. Med de fælles principper er det ønsket af leve op til det børnesyn, der karakteriserer kommunens Børne- og Ungepolitik:

”Nysgerrighed, indre motivation, trang til at udforske og til at lege og lære er kendetegnende for børn og unges tilgang til verden. Høje-Taastrup Kommune ønsker at stimulere barnets naturlige leg og læringslyst lige fra det helt spæde barn til den unge, der er på vej i ungdomsuddannelse”. (Børne- og Ungepolitikken)

Høje-Taastrup kommunes fælles principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv:

  1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv
  2. Vi sikrer overlevering af relevant viden
  3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet
  4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene

For at sikre oplevelsen af sammenhæng for det enkelte barn skal de fire fælles principper for samarbejdet om overgange i børns liv altid anvendes i overgangsarbejdet. Derved sikres en ensartethed i arbejdet på tværs af dagtilbud, SFO’er og skoler i Høje-Taastrup Kommune.

For at sikre alle børn en god skolestart, retter denne udgave af ”Fælles principper for samarbejdet om overgange” sig specifikt mod overgangen mellem dagtilbud og skole.

Luk alle
Udfold alle