Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Typer af dagtilbud

I Høje-Taastrup er der flere muligheder, når du skal have passet dit barn på op til 6 år.

I Høje-Taastrup Kommune har du som forælder mulighed for at vælge flere forskellige typer af dagtilbud til dit barn på hele 0 - 6 års området.

For det lille 0 - 2 årige barn har du mulighed for at vælge enten dagplejetilbud, vuggestue eller aldersintegreret dagtilbud, hvor der både er vuggestue og børnehave i samme hus.

For det 3 -6 årige barn har du mulighed for at vælge mellem børnehave eller aldersintegreret dagtilbud.

Der er forskel på de enkelte dagtilbud, fordi det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene formes i samarbejde med forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud. Det betyder, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene hele tiden er lokalt tilpasset de behov, der er i den aktuelle børnegruppe.

Der er også mulighed for deltidsplads, kombinationstilbud, privat pasningsordning og tilskud til pasning af eget barn - du kan se mere nedenfor.

Fælles for alle dagtilbud er, at de bidrager til at virkeliggøre Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik og i øvrigt arbejder inden for rammerne af Dagtilbudsloven.

I Høje-Taastrup Kommune følger vi kvaliteten i det pædagogiske arbejde tæt, blandet andet gennem tilsyn med de fysiske rammer,  og vi arbejder løbende med at sikre en stadig kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, og det kan du læse mere om i kvalitetsrapporterne for dagtilbud.

Find information om

Luk alle
Udfold alle