Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Pædagogik, læring og udvikling

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner på børnenes vegne. Derfor satser dagtilbud bredt på at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling.

LAHOPL-projektet

Der er mange spændende ting i gang på dagtilbudsområdet. Se denne video, hvor dagtilbudschefen fortæller om det vigtige i at lege - og hør et eksempel på, hvordan det gøres.

 

 

Udviklingsrejsen - pædagogiske grundværdier

Udviklingsrejsen er den knage, hvorpå samtlige medarbejdere skal kunne hænge deres overtøj, når de trækker i arbejdstøjet og dykker ned i et af de målrettede elementer, som rejsen udgøres af. Udviklingsrejsen er et ambitiøst projekt, som koordinerer og målretter de nationalpolitiske, lokalpolitiske og lokale intentioner, love og krav. Konkret betyder det, at der f.eks. skabes sammenhæng mellem implementering af ny dagtilbudslov og ny styrket læreplan – til kommunens anvendelse af data og lokalt besluttede redskaber. Dagtilbud er i forbindelse med arbejdet med den nye dagtilbudslov blevet enige om følgende pædagogiske grundværdier som guidelines for, hvad der karakteriserer børnesynet i det gode dagtilbud:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber

I det følgende fremvises en model, som skal tydeliggøre sammenhængen for hele dagtilbudsområdet. Det er hensigten, at medarbejderne skal kunne finde links til relevante redskaber og lokalt besluttede politikker. Modellen tager afsæt i læreplansblomsten, som er kommet med den nye dagtilbudslov i ny styrket læreplan. Netop med henblik på at koble de nationalpolitiske og lokalpolitiske strategier og intentioner:

 Fælles udviklingsrejse i Høje-Taastrup

På den måde kan det enkelte dagtilbud se den røde tråd og spejde destinationen, som vi arbejder på at gå i takt hen mod i et lærende arbejdsfællesskab. Destinationen er klar. Institutions- og skolecentret har en ambition om at blive blandt Danmarks bedste dagtilbud. Vejen dertil er brolagt med flere elementer. Blandt andet datainformeret ledelse, som er det element vi belyser praksis med, og som kommunens kvalitetsrapporter tager afsæt i.

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse er en struktureret arbejdsform, der understøtter, at data indgår i det vidensfelt, som sammen med faglig pædagogisk viden og praksisnær indsigt i dagtilbud, udgør basis for strategisk målsætning og pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet.

Datainformeret ledelse af pædagogik i Høje-Taastrup Kommune består af fire rammesættende datakilder:

  • KIDS tilsyn
  • Rambøll Dialog
  • Rambøll Sprogtrappe og Sprogvurdering
  • Data om børn i udsatte positioner v. kommunens oplysninger

Der er dermed skabt grundlag for, at flere forskellige perspektiver kan belyse kvaliteten i den pædagogiske praksis og give anledning til at definere opmærksomhedspunkter som fokus for videre udvikling.

Luk alle
Udfold alle

Overgange mellem dagtilbud og skole

Luk alle
Udfold alle