10 principper for forældresamarbejde

Et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber.

Fælles om et stærkere forældresamarbejde 

”10 principper for forældresamarbejdet” sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Dialogværktøjet her skal sætte gang i drøftelser og beslutninger på daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber om at udvikle forældresamarbejdet.

I Høje-Taastrup Kommune ser vi et stort potentiale i et stærkere samarbejde mellem forældre og personale omkring de børn og unge, som vi har et fælles ansvar for. Børn og unge er sammen med deres forældre eller medarbejdere på 0-18-årsområdet i de fleste timer i døgnet. Et tættere samarbejde mellem forældre og personale kan styrke vores fælles indsats for børn og unges læring og udvikling.

10 principper sætter retningen

Disse 10 principper udgør den fælles ramme for forældresamarbejdet i Høje-Taastrup Kommune og sætter retningen for den udvikling, vi ønsker på hele 0-18 års-området. Principperne er udviklet i et tæt samarbejde mellem forældre og fagpersoner på tværs af hele området og vedtaget af Byrådet. 

Målet er, at alle forældre i Høje-Taastrup Kommune i endnu højere grad end i dag vil opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber – både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i. 

Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag. Det er en af de centrale indsatser under Høje-Taastrup Kommunes store kvalitetsreform af børne- og ungeområdet, Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Sæt gang i lokal dialog og beslutninger

Nu skal principperne omsættes til lokal virkelighed på daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber og andre kommunale tilbud til børn og unge. Første skridt er, at I som forældrerepræsentanter og fagpersoner drøfter og beslutter, hvordan I kan udvikle og opbygge et stærkere og mere forpligtende forældresamarbejde hos jer.

Dialogspørgsmålene til hvert princip er et godt udgangspunkt for drøftelser og beslutninger på personalemøder, lokale ledelsesmøder, bestyrelsesmøder, i klubråd og lignende. I kan også bruge forældrespørgsmålene ved forældremøder.

De 10 principper

Luk alle
Udfold alle