Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Tilsyn på 0-6 års området

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle forskellige typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen:

  • Kommunale, selvejende og private daginstitutioner
  • Kommunal dagpleje og private pasningsordninger
  • Obligatoriske læringstilbud og 30-timers sprogstimuleringstilbud

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn på et bredt datagrundlag med inddragelse af både kvantitative og kvalitative data, observationer i praksis, samt tilsynsdialog med ledere og medarbejdere. Fokus for tilsyn er de pædagogiske læringsmiljøer og de politisk prioriterede indsatser i kommunen. I Høje-Taastrup Kommune anvendes bl.a. redskabet KIDS til observationer af praksis og data fra sprogvurderinger inddrages, sammen med tilsynsdialoger, i den samlede vurdering af kvalitet i de forskellige dagtilbud. Tilsynets samlede vurdering, i det enkelte dagtilbud og samlet for den kommunale dagpleje, offentliggøres minimum hvert andet år, i en lokal tilsynsrapport, på de enkelte dagtilbuds hjemmesider, jf. dagtilbudsloven. Nedenfor kan du læse, hvordan tilsyn er organiseret i Høje-Taastrup Kommune.

Tilsyn i kommunale daginstitutioner

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med selvejende daginstitutioner

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn i private daginstitutioner

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med Obligatorisk læringstilbud i daginstitutioner

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med gratis 30-timers sprogstimuleringstilbud til tosprogede i daginstitutioner

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn i kommunal dagpleje

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med privat pasningsordning

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med Obligatoriske læringstilbud i hjemmet

Luk alle
Udfold alle

Tilsyn med sprogstimuleringstilbud i hjemmet

Luk alle
Udfold alle

Uvildighed i tilsynet

Luk alle
Udfold alle

Lovkrav til tilsyn med dagtilbud

Luk alle
Udfold alle