Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Morgendagens børne- og ungeliv

Byrådets beslutning i 2011 om ny skolestruktur var samtidig en beslutning om et løft af hele børne- og ungeområdet, som også er i fokus i kommunens Udviklingsstrategi.

Frem til 2016 var hele kommunen derfor i gang med programmet ”Morgendagens børne- og ungeliv” med den fælles vision:

Alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Målet er, at Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune:

  • hvor alle børn og unge indgår i et fællesskab,
  • hvor de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet,
  • hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og
  • hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt en videregående erhvervsrettet eller akademisk uddannelse.

Målene skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18-årsområdet - dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber m.v.

Byrådet har vedtaget seks anbefalinger, som er programmets strategiske indsatsområder:  

  1. Ledelse skal styrkes. 
  2. Refleksion og helheds-tænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling. 
  3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes. 
  4. Sprog og læsning i dagtilbud, skole/SFO og klub skal struktureres. 
  5. Samarbejdet med forældrene skal styrkes. 
  6. Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelse.

Anbefalingerne realiseres gennem en række projekter, som ikke er udtryk for en mængde nye opgaver, men hovedsageligt for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler/SFO, klubber og kommunens Børne- og Ungerådgivningscenter.

Sammenhæng med Børne- og ungepolitik

Temaerne i kommunens Børne- og ungepolitik har taget afsæt i de ovennævnte seks anbefalinger, og børne- og ungepolitikken er således fremadrettet den fælles ramme for alle indsatser på 0-18-årsområdet, herunder for programmet Morgendagens børne- og ungeliv. 

Luk alle
Udfold alle