Spørgsmålstegn

Kontakt os

Skole og PPR-center

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: spc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Styring af skolen

Skolerne anvender forskellige styringsredskaber

Skolernes kvalitetsrapporter

I alle kommuner skal der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolen. Byrådet drøfter og godkender kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporterne skal beskrive:

  • Skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale mål og kommunalt fastsatte mål
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og beslutninger om opfølgning på niveauet
  • Opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter

Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet mulighed for at varetage sit ansvar for tilsynet med det kommunale skolevæsen. Inden Byrådet behandler kvalitetsrapporten, skal skolebestyrelserne udtale sig om den for at få brugernes vurdering af niveau og indsatser.

Systematikken i kvalitetsrapporten skal understøtte den pædagogiske og faglige udvikling og refleksion i skolevæsenet og på hver enkelt skole.

Den overordnede kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018-2019 er at finde her, og hvis du ønsker at læse den enkelte skoles kvalitetsrapport, henvises til skolens hjemmeside.

 

Skolestyrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen - revideret 7. nov. 2018

Luk alle
Udfold alle

Gældende skolestyrelsesvedtægt er vedtaget af Byrådet 15.november 2015 og politisk fremlagt i revideret form for Institutions- og Skoleudvalget den 7. november 2018 samt med få redaktionelle rettelser september 2020. 

Administrationen vil efter budgetvedtagelse af budget 2021-24 fremlægge forslag til revideret skolestyrelsesvedtægt og bilag, så skolestyrelsesvedtægt og bilag samlet er i overensstemmelse med gældende regler og de politiske beslutninger.

Aftalestyring

Høje-Taastrup arbejder med aftalestyring for de enkelte enheder. Hver skole aftaler for et år ad gangen med ledelsen i Institutions- og Skolecenter, hvad skolens mål skal være, og hvordan målet nås.

Målene kan være 1- ,2- eller 3-årige og skal være i tråd med kommunes udviklingsstrategi, direktionens strategibrev og eventuelt udspringe af en handleplan fra kvalitetsrapporten.