Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Affaldsgebyr for erhvervsaffald

Virksomheder, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr til kommunen. Gebyret for 2017 er fastsat af Byrådet og udgør 450 kr. ekskl. moms.

Frist for at søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 

Kommunen har fastsat en frist for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret for 2017. Fristen er fastsat til den 19. maj 2017. 

Hvad betaler jeg for? 

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. 

Betaling giver derimod ikke din virksomhed adgang til at benytte genbrugsstationer eller andre kommunale affaldsordninger. Dem skal du betale særskilt for. 

Skal jeg også betale, hvis jeg søger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr? 

Søger du om fritagelse, skal du først betale gebyret, hvis du får afslag. Husk at gemme din faktura. 

Hvordan søger jeg om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr? 

  1. Du søger om fritagelse via www.virk.dk
  2. Når du søger, skal du skrive de oplysninger, som er fortrykt på den fremsendte faktura 
  3. Du skal også skrive, hvorfor du søger om fritagelse 
  4. Du skal tillige oplyse din e-mailadresse, da afgørelsen sendes til dig med e-mail 

Hvad sker der, hvis jeg søger for sent? 

Så bliver din ansøgning ikke behandlet, og du skal betale gebyret. 

Hvem kan søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr? 

Du kan søge om fritagelse, hvis din virksomhed i 2015 havde en årlig omsætning under 300.000 kr. 

Du kan tillige søge, hvis din virksomhed ikke har været aktiv i 2017, og derfor ikke frembringer affald. 

Hvordan får jeg flere oplysninger? 

Opkrævningerne håndteres af Vestforbrænding på kommunens vegne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7022 4010. Eller du kan skrive til: affald-virksomhed@vestfor.dk.

Vestforbrændings hjemmeside kan du læse mere om erhvervsaffaldsgebyr. Her finder du for eksempel både henvisning til de gældende regler og svar på de oftest stillede spørgsmål.

Opdateret 16. juni 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk