Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Der er generelt krav om at anmelde affald fra byggeri, renoveringer, nedrivninger og lednings- og anlægsarbejder. Det gælder både for ”gør det selv folk”, håndværkere og andre professionelle bygherrer.

Affaldet skal anmeldes til kommunen.

Reglerne gælder for alle bygninger, hvor:

  • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

Affaldet kan være brokker, træ, armering, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast og sanitet.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 2 uger, inden du går i gang med at bygge om eller rive ned.

Brug Skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald eller selvbetjeningsportal Byg og Miljø til at anmelde byggeaffald.

Affaldet skal anmeldes, fordi det kan indeholde PCB eller andre skadelige stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet.

Anmeldelse af affald med PCB

Hvis bygning er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal der foretages en screening og eventuelt en kortlægning for PCB, som er en gruppe miljøfarlige stoffer. PCB findes især i:

  • Fuger
  • Termoruder
  • Lysstofarmaturer
  • Slidstærke malinger og gulvbelægninger

Screeningen og den eventuelle kortlægning skal sendes ind til kommunen sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

Brug Skema til kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald 

Læs mere i PCB-guiden om, hvordan du håndterer byggeaffald med PCB.

Har du asbestaffald i forbindelse med dit projekt, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for håndtering af asbestholdigt affald. Læs mere om regler for anmeldelse af affald med asbest.

Opdateret 14. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk