Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Asbestaffald

Asbestaffald skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg, så det placeres under kontrollerede forhold.

Asbestaffald deles op i 3 forskellige fraktioner:

  • Stærkt støvende asbest (f.eks. asbeststøv og filtre)
  • Asbestaffald, som kan støve (f.eks. bløde lofts- og vægplader)
  • Ikke-støvende asbestaffald (f.eks. hårde tagplader)

De tre typer asbestaffald anvises til forskellige godkendte modtageanlæg, der er specialiserede i at modtage den pågældende type asbestaffald.  

For at undgå sundheds- og miljømæssige problemer er det derfor vigtigt, at asbestaffald altid anmeldes til kommunen, inden det bortskaffes.  

Udfyld Skema til anmeldelse af asbestholdigt affald og send det til TMC@htk.dk. Kommunen sender herefter en anvisning på, hvor affaldet kan afleveres.

Læs Arbejdstilsynets Asbestguide om, hvor der kan være asbest i dit byggeaffald. 

 

Opdateret 29. marts 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk