Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet beskriver, hvordan virksomheder og institutioner skal sortere og håndtere deres affald.

Høje-Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald gælder alle virksomheder og institutioner i kommunen.

Søg efter Høje-Taastrup Kommunes regulativ for håndtering af erhvervsaffald i den Nationale database for affaldsregulativer

I regulativet fastsætter Høje-Taastrup Kommune, hvordan virksomheder og institutioner skal sortere og håndtere deres affald. Regulativet fastsætter også ordninger og regler for kommunens indsamlingsordninger for:

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
  • Farlig affald som fx olie og kemikalier
  • Klinisk risikoaffald
Opdateret 14. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk