Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Energirenovering af bygninger

Næsten 40% af det samlede energiforbrug i Høje-Taastrup Kommune anvendes til opvarmning af bygninger. Derfor har vi fokus på energirenovering af kommunale bygninger, private parcelhuse og etageejendomme.

 

Hvis du overvejer at energirenovere din bolig, kan kommunen hjælpe med rådgivning om husets renoveringspotentiale samt muligheder for økonomiske tilskud – og du kan blive inspireret af gennemførte projekter fra lokalområdet.

Læs mere om energioptimering af din bolig på bedrebolig.htk.dk.  

Der er gennemført en række investeringer i el- og varmebesparelser, bla. indenfor indsatsområderne:

  • Parcelhuse
  • Etageboliger
  • Virksomheder
  • Kommunens bygninger og gadebelysning

Det er sket på baggrund af Høje-Taastrup Going Green, hvor der er gennemført en detaljeret analyse af el- og varmebesparelsespotentialet i den eksisterende bygningsmasse i kommunen – samt foretaget et skøn over de nødvendige investeringer for at besparelserne kan realiseres.   

Opdateret 6. april 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk