Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Case 4. Engvadgård

25.000 kr. om året betalte beboerne i Engvadgård i gennemsnit for at holde varmen. En omfattende renovering har fået varmeregningen til at styrtdykke og kan være til stor inspiration for lignende boliger.

Energirenovering af Engvadgård

Foto: KAB

Claus Mitchell er formand for afdelingsbestyrelsen i Engvadgård. Han har boet her det meste af sit liv og gik aktivt ind i projektet.

”Renoveringen har betydet, at boligerne er oppe i energiklasse B. Vi kalkulerer med en gennemsnitlig varmeregning på 7.800 kr., hvor den før var på 25. 000 kr., ” fortæller Claus Mitchell og fortsætter: ” Det her viser, vi tænker grønt. Vi er blevet et meget attrakti vt boligområde, og boligerne genudlejes, så snart de er sagt op. ”

Et projekt til inspiration

Projektleder i KAB Jesper Lindebjerg kan godt forstå, at beboerne er tilfredse. ”Det her projekt er absolut i toppen af, hvad man kan forvente af en en energirenovering. "Vi har også fået løst et stort problem med fugt i krybekælderen – et problem som rigtigt mange gårdhuse fra 1970’erne har. Det er absolut et projekt man i lignende boliger kan blive inspireret af", konstaterer projektlederen.

Månedlig huslejestigning: 348-389 kr.

Månedlig besparelse på varmeudgift: 1.000-1.200 kr.

Fakta om Engvadgård og renoveringen

71 gårdhuse opført af Høje Taastrup Boligselskab i 1973. Boligafdelingen stod i 2013 overfor en nødvendig renovering af boligerne, der var gode, men slidte. Engvadgård var opvarmet med et kraftvarmeanlæg på naturgas via E.ON, men det slidte rørsystem gav et varmetab på op til 60 %. Det betød, at boligerne i enden af systemet ikke kunne få helt varmt vand. Desuden havde flere brud på rørene medført, at man ikke længere kunne få anlægget forsikret.

Energirenoveringstiltag

  • Indlæggelse af fjernvarme med individuel tilslutning og afregning
  • Udskiftning af lette facader mod gården
  • Nyt tag
  • Nyt ovenlysvindue og ny hoveddør
  • Mekanisk ventilation med varmegenindvinding
  • Ventilation af krybekælder

Den samlede renovering har kostet 31,7 millioner, men EU-energi støtte, tilskud fra Landsbyggefonden og Høje Taastrup Boligselskab samt besparelser i den daglige drift i forbindelse med nedlæggelse af varmecentralen giver et samlet til skud på 8,2 millioner kr. Den øvrige del finansieres med realkreditlån, der medfører en huslejestigning på 4,4 %.

Byggeforretningsfører: KAB

Entreprenør: Hald & Halberg

Byggerådgiver: Danakon a/s

Læs artikel om energirenovering i Engvardgård, og Faktaark Engvardgård

Opdateret 16. november 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk