Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup Going Green

Høje-Taastrup Kommune er foregangskommune for et fossilfrit Danmark.

Høje-Taastrup Going Green

Det gode liv bliver grønnere

Projektet Høje-Taastrup Going Green belyser, hvordan en almindelig kommune kan gennemføre en endnu hurtigere grøn omstilling til fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transportområdet.

Høje-Taastrup Going Green kan præsentere en bred vifte af analyser og demonstrationsprojekter, som når hele vejen rundt: Her er inspiration og viden at hente om energieffektivisering inden for forskellige kategorier af bygninger og virksomheder, el- og varmeforsyning samt transport.

”Jeg er stolt af vores indsats for at fremme den grønne omstilling, som for os går hånd i hånd med økonomisk
vækst. Jeg vil gerne takke de partnere, som sammen med os har taget aktivt fat i en lang række af energi- og
klimatiltag – det viser, hvad vi kan gøre i stærke partnerskaber. 

Vi er glade for den økonomiske støtte, vi har fået fra Energistyrelsen til Høje-Taastrup Going Green og glæder os til at dele vores erfaringer”.

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.

Resultatet af HTKGGreen er omsat i en Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Læs folderen om Høje-Taastrup Going Green

Rapporter

Om Høje-Taastrup Going Green

Partnere

  • Høje-Taastrup Kommune, Høje Taastrup Fjernvarme, HTK
  • Forsyning, Høje-Taastrup Transportcenter, Foreningen af
  • Danske Transportcentre, Aalborg Universitet, Roskilde
  • Forsyning, Greve Fjernvarme, Greve Kommune, VEKS,
  • Gate 21, E.ON, DONG Energy, Ea Energianalyse, Tetraplan,
  • COWI og Det Grønne Hus/Energitjenesten.

Finansiering

Projektet er støttet af midler fra Energistyrelsens grønne superpulje.

Opdateret 29. september 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk