Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Strategi for håndtering af regnvand

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en vision for håndtering af regnvand, der skal være pejlemærke for det langsigtede arbejde med klimatilpasning.

Strategi for håndtering af regnvand

Klimaforandringer betyder, at vi står over for nye udfordringer, for eksempel flere og kraftigere regnskyl, oversvømmelser på veje og i kældre, overløb fra spildevandsystemet mv. Klimaændringerne påvirker os alle, og det er derfor i fælles interesse, at forebygge allerede nu, så generne reduceres mest muligt.

Håndtering af regnvand er en af de vigtige opgaver, som indgår i kommunens klimatilpasningsplan og spildevnadsstrategi.

Med denne strategi vil vi finde de metoder, der på kort og lang sigt er mest hensigtsmæssige til at håndtere regnvand. Det er en fælles opgave, hvor kommunen har en central rolle som igangsætter, inspirator og myndighed, men hvor borgere og erhvervsliv kan bidrage med lokale idéer og projekter.

Læs Høje-Taastrup Kommunes strategi for håndtering af regnvand

Opdateret 28. september 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk