Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Præsentationer fra Kickstart af Grøn Omstilling i Danske Kommuner

Her finder du præsentationerne og video fra Dag 1 på konferencen Kickstart af Grøn Omstilling i Danske Kommuner, som blev afholdt d. 29. og 30. oktober 2015.

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, åbnede klimakonferencen Kickstart af Grøn omstilling i danske kommuner

 

Velkomst

Michael Ziegler, Borgmester, Høje-Taastrup Kommune. 

Når grønne visioner og 7.000 nye arbejdspladser går hånd i hånd.

 

Globalt: Den grønne omstilling i internationalt perspektiv

Christian Ibsen, direktør i Danmarks Grønne Tænketank CONCITO.

Til november sætter verdens ledere sig igen til forhandlingsbordet ved klimatopmødet COP21 i Paris. Hvad venter dem, hvilke resultater kan vi forvente – og hvilket ambitionsniveau bør danske kommuner sigte efter?

 

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse A/S.

Hvordan ser Danmarks energisystem ud i 2050? Hvilke fremtidsscenarier er de mest samfundsøkonomisk bæredygtige? Hvilke teknologier skal føre Danmark ind i en fremtid uden fossile brændsler? Og hvordan kan kommunerne bedst bidrage til en positiv udvikling?

Se præsentationen

 

Kommunalt: Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune 

Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har netop vedtaget Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. Hvordan omsætter vi visionen til konkrete initiativer, og hvad er de største udfordringer?

Se præsentationen

 

Case: Energieffektivisering i kommunale bygninger og enfamiliehuse 

Steen Olesen, Klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune 

Én af hjørnestenene i kommunens arbejde med grøn omstilling er energieffektivisering af såvel kommunale bygninger som private boliger. Bliv indført i det store arbejde, der er gået forud for kommunens CO₂-reduktion og hør om, hvordan det er lykkes at involvere borgerne samt hvilke værktøjer, der har været i spil. Hvad virkede – og hvad virkede ikke?

Se præsentationen

 

Case: Energirenovering af almene boligbebyggelser

Lars Køhler, arkitekt MAA & partner, Bjerg Arkitektur 

Bliv klogere på, hvordan man knækker koden til rentable energibesparelser for både boligselskaberne og beboere i lejeboliger. Blok 9 i Gadehavegård-bebyggelsen i Taastrup har med støtte fra EU ECO-Life og EUDP undergået en omfattende renovering fra energifrådsende 70’er-blok til moderne passivhus-niveau.

Se præsentationen

 

Evaluering: Komfort i energirenoverede lejeboliger baseret på beboerinterviews og indeklimamålinger 

Iben Østergaard, Seniorkonsulent, Energieffektivisering og ventilation, Teknologisk Institut 

Som led i EU ECO-Life projektet er der gennemført et omfattende monitoreringsprogram mhb. på at vurdere komforten. Er beboerne tilfredse? Hvordan har de oplevet renoveringen, og er komforten højnet? Hvad skal vi huske til næste gang?

Se præsentationen

 

Case: Dybdegående renovering af ROCKWOOLs hovedkontor - Center 2 

Arne Damsgaard Olsen, Facility Manager, ROCKWOOL International A/S 

Kun skelettet stod tilbage, da Rockwool renoverede en del af sit hovedkontor i Hedehusene. Resultatet er 3.000 m2 moderne kontorbyggeri i en ellers nedslidt bygning samt energibesparelser på næsten 85 %. Hvad var udfordringerne, og hvad er de vigtigste læringer fra projektet?

Se præsentationen

 

Case: Fremtidens varmeforsyning 

Marie Louise Lemgart, Klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune 

På baggrund af resultater fra projektet Høje-Taastrup Going Green gives eksempler på, hvordan en kommune og et lokalt fjernvarmeselskab samarbejder om planlægning og realisering af den grønne omstilling af varmesystemet.

Se præsentationen

 

Case: Danica Ejendomme – en strategisk tilgang til energiområdet 

Árni Laksafoss, Projektchef, Danica Ejendomme og Hans Andersen, Energichef, DEAS 

Nordens største tagbaserede solcelleanlæg står på taget af CITY2 i Høje Taastrup. Bag investeringen og etableringen står Danica Ejendomme, som er en af Danmarks største portefølje-ejere med 144 erhvervsejendomme og 16 shoppingcentre, der i alt dækker 1,7 mio. kvadratmeter. Danica Ejendomme er pt. i gang med at energioptimere CITY 2 og 15 andre shoppingcentre.

Se præsentationen

Case: Alternative drivmidler til tung transport 

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder, Foreningen af Danske Transportcentre 

Høje-Taastrup er et trafikalt knudepunkt, og grundet kommunens mange transporttunge virksomheder og faciliteter udgør godstransport en stor andel af trafikbelastningen. I Høje-Taastrup Transportcenter arbejder man på at kunne tilbyde alternative drivmidler til diesel.

Se præsentationen

 

Perspektiv: Høje Taastrup som SMART BY 

Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune  

I fremtiden skal de digitale teknologier medvirke til at forbedre livskvaliteten hos borgere samt nedbringe ressourcetrækket og energiforbruget i byen. Hvordan kan SMART CITY-elementer integreres i eksisterende byer og byudviklingsprojekter. 

Se præsentationen

 

Opdateret 3. juni 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk