Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Må jeg bygge eller grave på en kortlagt grund?

Det kræver en tilladelse efter jordforureningsloven, som skal indhentes før end byggetilladelsen kan gives.

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at:

  • Ændre brugen af en grund til et af følgende formål: bolig, institution (skole, børnehave, vuggestue, plejehjem m.m.), offentlig legeplads, sommerhus, kolonihave eller lignende.
  • Udføre bygge-, grave- eller andet anlægsarbejde på en kortlagt grund.
  • Fjerne forureningen fra grunden, således at den kan udgå af regionens kortlægning.

Du skal ansøge kommunen om lov til ændring af anvendelsen af grunden, anlægs- og gravearbejde, og du bedes benytte følgende skema

Ansøgning om § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelsen/ anlægs- og gravearbejde på forurenet eller muligt forurenet grunde.

Læs Vejledning til ansøgning om tilladelse til anlægs- og gravearbejde på forurenet jord og får hjælp til, hvilke oplysninger du skal sende til kommunen i forbindelse med din ansøgning.

Når du har udført det arbejde, som du har fået tilladelse til, skal kommunen have en afrapportering af arbejdet.

Skulle du i forbindelse med arbejdet på grunden støde på en anden type forurening end den, der er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen.

Såfremt du opdager en forurening på en grund, som ikke er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen.

Opdateret 11. december 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk