Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Almene private vandværker

Der er 14 almene private vandværker i Høje-Taastrup Kommune. Der sker løbende en kontrol med vandets kvalitet og hvert vandværk har pligt til at informere forbrugerne om drikkevandets kvalitet. Informationen skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside eller mindst en gang om året offentliggøres i et trykt medie, som er til rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til dit lokale vandværk eller til Teknik og Miløcenter i kommunen på telefon 43 59 10 00.

Se Liste med kontaktoplysninger til almene private vandværker.

Der skal for ethvert alment vandværk være et regulativ. Regulativet skal indeholde regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser. Der er udarbejdet et fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. Regulativet gælder for 7 af de almene vandværker. Øvrige vandværker har deres eget regulativ.

Læs Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune.

Vandets hårdhedsgrad (grader dH) dækker over vandets indhold af kalk og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Det er derfor vigtigt at indstille vaskemaskinen korrekt efter det aktuelle kalkindhold i vandet.

Læs mere om vandets hårdhedsgrad.

Opdateret 3. august 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk