Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Spildevand

Spildevand skal ledes bort på forsvarlig vis. Læs mere om det her.

Spildevand

Alle større og mindre byer i Høje-Taastrup Kommune er kloakerede. En stor del af det åbne land er ligeledes kloakeret. 

Spildevandet renses enten på Kalluerup Renseanlæg eller på Spildevandscenter Avedøre, som også modtager spildevand fra andre kommuner. 

Kommunens spildevandsforsyningsselskab HTK Kloak A/S ejer og står for driften af alle spildevandsledninger og kloakanlæg. 

Kloakeringsprincipper 

  • I fælleskloakerede områder afledes spildevand og regnvand i én fælles kloakledning. Både spildevand og regnvand ledes til renseanlæg.
  • I separatkloakerede områder afledes spildevand og regnvand i separate kloakledninger. Spildevand ledes til renseanlæg og regnvand udledes typisk i et nærliggende vandområde.
  • I spildevandskloakerede områder afledes kun spildevand til en spildevandskloak. Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres af grundejeren.
Se på kommunens digitale kort, hvordan din ejendom er kloakeret eller om der er planer om kloakering.


Læs mere om kommunens tilsynskampagne "Hjælp fisken" og korrekt brug af kloaker. 

Tilladelse til afledning af spildevand fra virksomheder 

Høje-Taastrup Kommune giver tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak samt tilladelse til direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet.  Læs mere om krav til afledning af spildevand fra din virksomhed

Etablering af nedsivningsanlæg - faskine 

For at sikre, at din grund ikke bliver oversvømmet, og at der ikke sker forurening af grundvandet, skal du etablere nedsivningsanlæg - faskine. 

Læs mere om, hvordan du søger om tilladelse til etablering af nedsviningsanlæg

Tømningsordning 

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke for spildevand.

Alle borgere og virksomheder, som har en samletank eller en bundfældningstank, skal være medlem af den kommunale tømningsordning. Alle medlemmer af den kommunale tømningsordning skal have deres tank tømt af ISS Kloak- og Industriservice A/S, som kommunen har kontrakt med om ordningen. 

  • Har borgeren en samletank skal vedkommende selv kontakte ISS Kloak- og Industriservice for at få tømt den. 
  • Har borgeren en bundfældningstank bliver den automatisk tømt en gang om året i foråret. Skal den tømmes ekstra, skal man selv kontakte ISS Kloak- og Industriservice for at få den tømt.  

ISS Kloak og Industriservice kan kontaktes her: Hovedafdelingen i Hillerød, telefon 48 22 02 20. 

Hvert år fastsættes nye takster for tømning af samletanke og bundfældningstanke

Læs også 

Opdateret 18. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk