Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder spildevand, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Derfor skal man have en spildevandstilladelse.

Tilladelse til afledning af spildevand til kloak 

Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet. 

Hvis der derimod afledes processpildevand, meddeler Natur og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv. 

Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? 

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og MiljøDette er et krav i lovgivningen. 

Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedestående skema til Natur og Miljø, tmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø, Bygaden 2, 2630 Taastrup. 

Læs hvilke oplysninger skal du indsende ved ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal 

Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte Natur og Miljø på tlf. 43 59 12 17 eller via mail til tmc@htk.dk for yderligere hjælp til ansøgningen. 

Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis Natur og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning. 

Direkte udledning af spildevand til recipient 

Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø (jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven). 

Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.


Tilladelse til afledning af spildevand til kloak Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet. Hvis der derimod afledes processpildevand, meddeler Natur og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv. Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via Byg og Miljø. www.bygogmiljoe.dk (LINK) Dette er et krav i lovgivningen Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedestående skema til Natur og Miljø, tmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Relevante oplysninger ved afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal (LINK til relevante oplysninger….) Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte Natur og Miljø på tlf. 43 59 12 17 eller via mail til tmc@htk.dk for yderligere hjælp til ansøgningen. Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis Natur og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning. Direkte udledning af spildevand til recipient. Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø (jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven). Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighedAnsøgning kan fremsendes på mail til TMC@htk.dk eller via den digitale selvbetjeningløsning Byg og Miljø.  Ansøgning om etablering af vaskeplads skal indeholde oplysningerne i dette dokument link til dokument.
Tilladelse til afledning af spildevand til kloak Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet. Hvis der derimod afledes processpildevand, meddeler Natur og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv. Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via Byg og Miljø. www.bygogmiljoe.dk (LINK) Dette er et krav i lovgivningen Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedestående skema til Natur og Miljø, tmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Relevante oplysninger ved afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal (LINK til relevante oplysninger….) Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte Natur og Miljø på tlf. 43 59 12 17 eller via mail til tmc@htk.dk for yderligere hjælp til ansøgningen. Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis Natur og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning. Direkte udledning af spildevand til recipient. Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø (jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven). Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighedAnsøgning kan fremsendes på mail til TMC@htk.dk eller via den digitale selvbetjeningløsning Byg og Miljø.  Ansøgning om etablering af vaskeplads skal indeholde oplysningerne i dette dokument link til dokument.
Tilladelse til afledning af spildevand til kloak Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet. Hvis der derimod afledes processpildevand, meddeler Natur og Miljø, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for den tilladte mængde af spildevand, indholdet af forurenende stoffer samt eventuelt vilkår om målinger mv. Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, skal ansøgning indgives via Byg og Miljø. www.bygogmiljoe.dk (LINK) Dette er et krav i lovgivningen Hvis din virksomhed ønsker tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads eller vaskehal, bedes I indsende oplysningerne i nedestående skema til Natur og Miljø, tmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Relevante oplysninger ved afledning af spildevand fra vaskeplads/vaskehal (LINK til relevante oplysninger….) Øvrige virksomheder, som ønsker tilladelse til at aflede spildevand til kloak, kan kontakte Natur og Miljø på tlf. 43 59 12 17 eller via mail til tmc@htk.dk for yderligere hjælp til ansøgningen. Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis Natur og Miljø vurderer, at afledningen er helt minimal og uden miljømæssig betydning. Direkte udledning af spildevand til recipient. Tilladelse til udledning af processpildevand direkte til recipient (vandløb, søer eller havet) - altså hvor afledning ikke sker til offentlig kloak - meddeles efter ansøgning af Høje-Taastrup Kommune, Natur og Miljø (jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven). Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen - hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighedAnsøgning kan fremsendes på mail til TMC@htk.dk eller via den digitale selvbetjeningløsning Byg og Miljø.  Ansøgning om etablering af vaskeplads skal indeholde oplysningerne i dette dokument link til dokument.
Opdateret 4. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk