Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Spildevandsplan

Det er Høje-Taastrup Kommune, som er ansvarlig for udarbejdelse af spildevandsplanen. Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med spildevandsforsyningsselskabet HTK Kloak A/S.

Spildevandsplan og håndtering af regnvand

Spildevandsplanen er under revision. Den næste spildevandsplan (2017-2021) bliver en digital plan. 

Der er i forbindelse med revisionen af spildevandsplanen vedtaget en strategi for regnvandshåndtering i Høje-Taastrup Kommune

Gældende spildevandsplan

Den gældende spildevandsplan er fra 2004, og findes ikke i en elektronisk udgave, men du kan se, hvordan din ejendom er kloakeret eller om der er planer om kloakering

Tillæg til spildevandsplanen 

Der er endvidere vedtaget nedenstående tillæg til spildevandsplanen: 

Har du spørgsmål kan du kontakte Steen Roed via e-mail TMC@htk.dk eller pr. telefon 43 59 12 77.

Opdateret 30. august 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk