Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Vandløb og søer

Vandløb og søer er værdigfulde levesteder for dyr og planter.

Vandløb - Hove Å

Opdateret 13. maj 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk