Brandvæsen
  • Få siden oplæst

Risikobaseret dimensionering i Høje-Taastrup Kommune

Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup Kommune

Folketingets partier indgik i juni 2002 et 4-årigt beredskabsforlig. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunalbestyrelserne, fremover selv skal dimensionere kommunens samlede redningsberedskab ud fra lokale risikovurderinger, dette benævnes ”risikobaseret dimensionering”.

Baggrunden for indførelsen af risikobaseret dimensionering har dels været et ønske om øget kommunalt selvstyre, dels et ønske om at tilpasse dimensioneringen af beredskabet til samfundets udvikling i øvrigt, herunder trusselsbillede, teknologisk udvikling mv.

I den hidtidige lovgivning har den operative del af redningsberedskabet været dimensioneret efter landsdækkende regler fastlagt af staten, mens den forebyggende del af redningsberedskabet har været fastsat både nationalt og lokalpolitisk. Med indførelsen af risikobaseret dimensionering vil det i stedet være byrådet, som fastlægger den fulde dimensionering og dermed det samlede serviceniveau i Høje-Taastrup Kommune.

Du kan læse Høje-Taastrup Kommunes plan for "Risikobaseret dimensionering (2012-2016)

Opdateret 5. november 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk