Byggeri, nedrivning og renovering
  • Få siden oplæst

Bevaringsværdige bygninger

Nogle bygninger udpeges som bevaringsværdige i kommunens lokalplan. Det giver kommune ret til at stille krav om, hvordan det skal se ud.

I modsætning til fredede bygninger, der både omfatter husets ydre og indre, vil bevaringsværdige bygninger kun være dømt på deres ydre fremtræden. 

Det er kommunerne, der administrerer og har ansvar for bevaringsværdige bygninger. En bygning er bevaringsværdig, når den er udpeget i en lokalplan. Når en bygning eller bebyggelse i en lokalplan udpeget som bevaringsværdig, må denne ikke nedrives eller i det ydre, ændres eller ombygges uden Byrådets tilladelse. 

Kommunens digitale kort kan du finde lokalplanen, der gælder for din ejendom, og se om din ejendom er udpeget som bevaringsværdig.

Læs mere om bevaringsværdige bygninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk