Byggeri, nedrivning og renovering
  • Få siden oplæst

Frie grunddata

Grundkortdata er frigivet til gratis anvendelse

Fra 2013 er en lang række offentligt producerede kortdata blevet frigivet til gratis anvendelse.

I efteråret 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om frikøb af en række grunddata, herunder grundkort – også kaldet FOT kort eller GeoDanmark data.

Det betyder, at fra 2013 er en lang række offentligt producerede kortdata blevet frigivet til gratis anvendelse. Derfor sælger eller distribuerer Høje-Taastrup Kommune, i lighed med landets øvrige kommuner, fremover ikke længere grundkortdata. I stedet vil disse data kunne hentes fra forskellige distributører og i forskellige formater. På Retsinformation kan du se, hvilke kortdata, som er frikøbt.

Entreprenører, arkitekter og andre med særlige opgaver for kommunen skal selv fremover hente grundkortsdata fra kortforsyningen.

Hvis du som interessent ønsker at hente frie grunddata fra Geodatastyrelsen kræver det, at du oprettes som bruger hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Du kan hente gratis data fra dette link SDFE´s kortforsyning. Under korttype skal du vælge ”Grundlæggende landkortdata (FOT data)”. Her kan du også udpege et mindre område således at du ikke behøver at hente hele kommunens FOT data ned til eget system.

Du kan få yderligere information hos SDFE samt Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte GIS - Koordinator Heidi Zagari, email: heidizag@htk.dk eller på telefon 43591295.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk