By- og områdeudvikling
  • Få siden oplæst

Områdefornyelse i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune har igangsat en områdefornyelse af Hedehusene. Områdefornyelse handler om at sætte gang i byudvikling om en omdannelse af byen, som både gør byen mere attraktiv at bosætte sig i og som styrker grundlaget for private investeringer.

Områdefornyelsen er støttet med 4 mio. kr. af det daværende Socialministerium, mens Høje-Taastrup Kommune selv bidrager med 8 mio. kr. Det er tanken bag Områdefornyelsen, at den skal inspirere både private, virksomheder, organisationer osv. til at støtte op om udviklingen af Hedehusene.

Områdefornyelsen har fokus på tre centrale byrum – Hedehushallen, Byparken og stationsforpladsen. De er karakteriseret ved, at de ligger i det centrale Hedehusene, er vigtige i forhold til koblingen mellem den nye og den gamle by og knytter sig på den ene side til fritids- og kulturlivet og på den anden side til stationen og handelslivet.

Igangværende projekter under områdefornyelsen

  • Unik p-plads med streetkultur og nyt kulturhus
  • Afdækning af Hedehusenes industrikulturarv
  • Stationsbygningen som projekthus
  • Kløverstier i Hedehusene
  • Fremtidens Bypark

Læs mere om Områdefornyelsen.

Kontakt:

Boligsocialt ansvarlig Rune Fløe Bæklund – tlf. 4359 1625, RuneFl@htk.dk

Øvrige projekter i Hedehusene

Fremtidens Charlottekvarter – projekt Råderum
Ny kunstgræsbane

Opdateret 21. august 2013

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00