By- og områdeudvikling
  • Få siden oplæst

Parallelopdrag om udviklingen af Hedeland

Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med I/S Hedeland og Realdania besluttet at gennemføre et parallelopdrag for at få nye idéer og kreative input til udvikling af Hedeland Naturpark.

Efter en prækvalifikation er tre teams udpeget til deltagelse i parallelopdrag, som afholdes i perioden d. 1. december 2016 til d. 1. marts 2017.

Om Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner og dækker i dag et areal på ca. 1.000 ha. Hedeland er et tidligere råstofområde, hvor der stedvis fortsat udvindes grus. Området er gennem de sidste 40 år blevet udviklet til et fantastisk rekreativt naturområde med mange aktiviteter. 

I juni 2016 blev der vedtaget en ny vision for Hedeland, som nu skal omsættes til en udviklingsplan, og det er i den proces, at der indhentes ideer til områdets udvikling. 

Parallelopdrag Hedeland

De tre tværfaglige teams ledet af arkitektfirmaerne Møller & Grønborg, SLA og RUBOW skal i løbet af parallelopdraget uafhængigt af hinanden udarbejde hver deres projektbesvarelse. 

Til at bedømme de tre holds forslag er der nedsat en dommerkomité bestående af borgmestrene fra de tre kommuner, formand og næstformand i Hedelands bestyrelse, Chefkonsulent Claus Ravn fra Realdania By og Byg samt to fagdommere - Thomas Randrup, Professor i Parkforvaltning Norges Miljö- og Biovidenskabelige Universitet, Forskningskoordinator på Sveriges Lantbruksuniversitet, og adjungeret professor i Parkforvaltning på KU og arkitekt Mats Olsson. Dertil vil Alexander Josiassen, Center direktør og professor ved CBS bistå dommerpanelet ved parallelopdragets midtvejsseminar

Borgermøde

I forbindelse med parallelopdraget blev der afholdt et borgermøde d. 10. januar 2017, hvor borgere, foreninger og klubber fra Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner og andre interessenter kunne give deres input og komme i dialog med de tre teams i parallelopdraget.

Borgermødet var godt besøgt, og mere end 220 mennesker gav holdene deres ideer med til det videre arbejde.

De tre hold har opsamlet de indkomne ideer og forslag fra borgerne – og de kan ses her: 

Forslag til udvikling af Hedeland Naturpark

De deltagende teams i parallelopdrag om Hedeland har afleveret deres forslag til fremtidens Hedeland Naturpark.

Forslagene er offentliggjort d. 19. april 2017 - se pressemeddelelsen.

Se de tre forslag:

Dommerkomiteen for parallelopdraget har vurderet de tre forslag ud fra hovedkriterierne: Fysik, formidling og forretning.

Se dommerbetænkning

Udstilling af projektforslag

De tre projektforslag er udstillet på følgende rådhuse og kan ses i rådhusenes åbningstid:

  • Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden 2, Taastrup: den 19. - 28. april 2017
  • Roskilde rådhus, Rådhusbuen 1, Roskilde: den 2. - 15. maj 2017
  • Greve Borgerhus, Greveager 9, Greve: den 8. - 29. maj 2017

Materialer til brug brug for parallelopdraget:

Opdateret 4. maj 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00