Grunde til salg
  • Få siden oplæst

Ejendomme til salg

Når Høje-Taastrup Kommune har ejendomme til salg, kan disse sælges efter gennemførsel af offentligt udbud.

Offentligt udbud sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.Henvendelse om salg af de enkelte ejendomme kan ske til Udviklingskonsulent Niels Bruun de Neergaard på tlf. 43 59 18 30.

Ejendomme til salg i øjeblikket

I øjeblikket har vi følgende ejendom til salg - se også kortet nederst på siden:

Erik Husfeldtsvej 2
Matr. nr. 12br, Høje Taastrup By
Bygningsareal:
7.707 m2
Grundareal: 19.533 m2
Anvendelse: Kontor- og administrationsbyggeri
Velholdt ejendom bygget i 1991 beliggende med stor synlighed ud til Hallands Boulevard. God investeringsejendom med mulighed for opdeling i flere mindre lejemål til udlejning eller til krævende firma som domicil ejendom. Derforuden er der uudnyttet byggeret på over 4.000 m2

Udbudsmateriale kan rekvireres hos Udviklingskonsulent Niels Bruun de Neergaard på telefon 43 59 18 30 eller mail nielsden@htk.dk.

Kommunen er ikke forpligtiget til at sælge ejendommen til højestbydende og kommunen kan forkaste alle indkomne bud.

På kortet kan du se, hvor ejendommene ligger.  

Opdateret 10. september 2015

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk