Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er mødested og talerør for lokale virksomheder, især mindre og mellemstore.

Rådets aktiviteter består blandt andet i at holde netværksmøder, udgive nyhedsbreve og dele information via sin hjemmeside www.erhvervsraad.dk og sociale medier.

Rådet ønsker at skabe kommercielle muligheder for medlemmerne, blandt andet ved at formidle kontakt mellem lokale virksomheder, som sammen kan løfte større opgaver, eller ved at holde dialogmøder med nogle af områdets største virksomheder.

Ved siden af de virksomhedsrelaterede opgaver samarbejder Erhvervsrådet med kommunen for at fremme erhvervsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet arbejder også for, at kommunens udbud er tilgængelige for medlemmerne.

Erhvervsrådet i er en selvejende, medlemsbaseret organisation med medlemmer inden for alle brancher. Rådet er grundlagt i 1984 og drives af midler fra medlemskontingenter, kommunale bidrag og egne indtægter.

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup har sekretariat på Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup.

Kontakt sekretariat: Ulrik Larsen, ul@erhvervsraad.dk, tlf. (+45) 23 48 16 44.

Opdateret 12. oktober 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00