Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Partnerskab For Job Og Vækst

”Alle mennesker har ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet.” Sådan lyder budskabet i Partnerskabet For Job og Vækst, som vil skabe nye job til mennesker med handicap. Alle virksomheder i Høje-Taastrup Kommune inviteres til at blive medlemmer af partnerskabet.