Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Eksempler på jobfunktioner

For at inspirere dig og din virksomhed har vi samlet nogle eksempler på jobfunktioner, som mennesker med forskellige handicap har påtaget sig i konkrete virksomheder.

Eksemplerne er anonymiserede. De er tænkt til inspiration – i de konkrete situationer kan et job sammensættes på mange forskellige måder, afhængig af virksomhedens behov og borgerens kompetencer og ressourcer.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål kontakt Høje-Taastrup Kommunes jobcenter på jobcenter@htk.dk.

Opdateret 1. oktober 2014

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00