Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Om Partnerskab For Job Og Vækst

Alle virksomheder i Høje-Taastrup Kommune inviteres til at blive partnere. Som partner kan man tilbyde job til mennesker med handicap, kompetenceudviklingsforløb, specialviden inden for området eller noget helt fjerde, som kan have en værdi for partnerskabet. Skal din virksomhed med?

Partnerskab For Job Og Vækst fokuserer på at:

 

  • Arbejde for at skabe nye job til mennesker med handicap
  • Understøtte vækst i virksomhederne
  • Give virksomhederne alternative svar på rekrutteringsudfordringer
  • Sætte endnu mere fokus på fordelene ved en mangfoldig medarbejdergruppe
  • Sikre et aktivt liv for alle borgere

Vækst for virksomhed og borger

Projektets nyskabende tankegang er således at se mennesker med handicap i et vækstperspektiv, som en ressource for virksomhederne, der kan øge virksomhedernes vækst og øge virksomhedernes positive omdømme som socialt ansvarlige virksomheder.

For den enkelte borger betyder dette, at projektet sætter fokus på borgerens ressourcer og positive betydning for fællesskabet (”der er brug for mig – ikke bare plads til mig...”). Ambitionen er, at mennesker med handicap er en del af arbejdsmarkedet og løser opgaver, der har værdi for virksomheden. Der er ikke nogen mennesker, der skal lave noget der ikke giver værdi.

Projektet er også et eksempel på en nyskabende form for offentligt-privat partnerskab, som inddrager både offentlige myndigheder, private virksomheder og NGO’er.

Initiativtagere

Høje-Taastrup Kommune, Danske Handicaporganisationer, All Ears Telemarketing og Grennessminde har taget initiativ til at etablere ”Partnerskab For Job Og Vækst”. Partnerskabet er for både private og offentlige virksomheder samt organisationer mv. og etableres foreløbigt for 2014 og 2015.

Læs mere

På disse sider finder du information om handicap, jobtyper, opkvalificerings- og tilbudsordninger , som gør det nemmere for virksomhederne at påtage sig opgaven med at være arbejdsgiver for et menneske med handicap.

Du kan også finde eksempler på jobfunktioner. Det kan være med til at give en ide om, hvilke jobfunktioner, der fx kan varetages af mennesker med handicap.

Og du kan læse mere om partnerskabet og dets deltagere.

Kontakt

Du kan kontakte Trine Groth, specialkonsulent i Høje-Taastrup Kommune, på trinera@htk.dk , eller telefon 43 59 15 23.

Opdateret 18. september 2015

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00