Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Vision, organisering og deltagere

Vi vil skabe nye alliancer mellem kommunen, virksomheder, civilsamfundet, kommunens forskellige netværk og handicaporganisationerne med det formål at indgå i partnerskab om at få personer med handicap tættere på arbejdsmarkedet.

Høje-Taastrup Kommune, Danske Handicaporganisationer, All Ears Telemarketing og Grennessminde er initiativtagere til ”Partnerskab For Job Og Vækst”.

Visioner og principper for partnerskabet

I Høje-Taastrup har vi den holdning, at forretning og socialt ansvar følges ad, og at det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunen har et stor potentiale for i endnu højere grad at inkludere lokale borgere, der brænder for at komme i job, men som pga. et fysisk handicap eller anden arbejdsevnenedsættelse har brug en ekstra håndsrækning for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet.

I Høje-Taastrup vil vi skabe nye alliancer mellem kommunen, virksomheder, civilsamfundet, kommunens forskellige netværk og handicaporganisationerne med det formål at indgå i partnerskab om at få personer med handicap tættere på arbejdsmarkedet.

Vi vil indenfor de næste to år skabe bedre muligheder for personer med handicap i forhold til arbejdsmarkedet og bidrage til en synlig ekstra jobskabelse for målgrupperne i virksomheder beliggende i kommunen.

Vi tror på, at samarbejdet skal være kulturpåvirkende i forhold til forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre og i forhold til, hvordan man kan ”designe” et job.

Formål

Partnerskabet skal via aktiv og fælles brug af eksisterende ressourcer og netværk bidrage til at finde nye veje til at finde og synliggøre jobmuligheder for personer med handicap, der er bosiddende i Høje Taastrup Kommune. Målet er minimum 50 ekstra jobmuligheder. 

Organisering

Partnerskabet organiseres i et ligeværdigt samarbejde mellem de forskellige partnere, hvor hver partner byder ind med deres respektive ressourcer og kompetencer. 

Udviklingsgruppe

Der er nedsat en udviklingsgruppe, som i udgangspunktet består af Grennessminde, All Ears Telemarketing, Danske Handicaporganisationer og Høje-Taastrup Kommune. 

Udviklingsgruppen har til formål at realisere de initiativer, der skal igangsættes i partnerskabet. Andre partnere er velkomne til at træde ind i udviklingsgruppen. Der skal gennemføres en forventningsafstemning i partnerskabskredsen om, hvordan vi skal bruge hinanden og hvilke ønsker, der er til aktiviteter og videndeling.

Medlemmer i partnerskabet

ALL EARS
ALSO Actebis
A.L. Totalservice ApS
AspIT
Cafe Paraplyen
Cronquist Consult Aps
Dansk Retursystem
Danske Handicaporganisationer, lokalafd. Taastrup
DISA
DanWEEE Reccyling A/S
Elgiganten
First Hotel
Fona city 2
Frede West A/S
Frivillighedscentret Høje Taastrup
Gamle Mursten
Grennesminde
Høje-Taastrup kommune
IKEA
K.C. Frugt
Københavns Universitet, Universitetshospitalet
LEV
Miljø- og Energicentret
Passabel
Rema 1000 Fløng
Rema 1000 Høje Taastrup
Rockwool
Regnbuehuset
Sluktørsten.dk
Sparinvest
Sydkystens brolægning
Teknologisk Institut
Viggo Petersen eftf.

Partnerskabets deltagerkreds vil blive udvidet i takt med, at virksomheder tilslutter sig. Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte en af initiativtagerne:

Vil din virksomhed være med?

Hvis du ønsker at deltage i partnerskabet eller har spørgsmål til dette, kan du kontakte Trine Groth, specialkonsulent i Høje-Taastrup Kommune, på trinera@htk.dk, telefon 43 59 15 23.

Opdateret 21. april 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00