Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Legater

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat kan søges af personer med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor håndværksfag eller handels- og kontorområdet til brug for en videreuddannelse.

Ansøgeren skal opfylde 3 betingelser:
 

  • Ansøgeren skal dokumentere nær tilknytning til Høje-Taastrup Kommune i mindst 5 år.
  • Ansøgeren skal dokumentere at have gennemført en erhvervsfaglig uddannelse indenfor håndsværksfag eller handels- og kontorområdet.
  • Ansøgeren skal dokumentere, at være tilmeldt en videreuddannelse. 

Ansøgningsskema rekvireres:
 

  • på Høje-Taastrup rådhus ved personlig henvendelse til administrator Lotte Odborg eller
  • ved telefonisk henvendelse til Lotte Odborg på tlf.: 43 59 13 13 eller 
  • pr. mail til lotteod@htk.dk (Lotte Odborg).

Ansøgningsfristen

Er den 1. september hvert år.

Legatbestyrelsen tager stilling til indkomne ansøgninger i september / oktober måned hvert år.