Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Danskuddannelse

Sprogcentret hos Jobcenter Høje-Taastrup tilbyder danskuddannelse til borgere med brug for at lære dansk, eller med behov for at få opkvalificeret deres danskkundskaber. Derfor kan Sprogcentret hjælpe din virksomhed, hvis du har medarbejdere med disse behov.

Danskuddannelse

Borgere eller medarbejdere, der ikke har brugt deres treårige ret til danskundervisning, tilbyder Sprogcentret danskuddannelse i 3 forskellige niveauer. De 3 niveauer er tilpasset borgernes forskellige behov og forudsætninger.

FVU-læsning

FVU-læsning er et tilbud til borgere eller medarbejdere med behov for at få opkvalificeret deres danskkundskaber. Det kan også være personer, der har svært ved læsning, skrivning eller matematik.

Sådan gør du

  • Mere information om Sprogcentrets tilbud kan findes på Sprogcentrets hjemmeside
  • Vil du anvende Sprogcentrets tilbud, skal du kontakte Anne Jessen på tlf. 43 35 38 50 eller e-mail AnneJes@htk.dk
  • Sprogcentret deler ikke adresse med Jobcentret. Sprogcentrets adresse er Parkvej 76, 2630 Høje-Taastrup

Undervisningstidspunkter

Danskuddannelse

Sprogcentret har formiddags-, eftermiddags- og aftenhold og kan sammensætte fleksible forløb for deltagere, som ikke kan følge den almindelige undervisning på grund af fx arbejde. 

FVU-læsning

Hvis din virksomhed har en lidt større gruppe medarbejdere med behov for FVU-læsning, kommer Sprogcentret gerne ud på din virksomhed og underviser.

Økonomi

Danskuddannelserne og FVU-læsning er gratis for virksomheder og tilbydes af Høje-Taastrup Kommune. Det er derfor uden omkostninger for borger/medarbejder og virksomhed. Det er muligt at få godtgørelse fra Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til FVU-læsning.

Opdateret 11. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk