Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Fastholdelse af medarbejdere

Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært ved at varetage sit daglige arbejde.

Det er almindeligt kendt at en tidlig indsats øger en syg medarbejders chance for at fastholdes eller vende tilbage til sit arbejde. I de fleste tilfælde er det således muligt at fastholde medarbejderen i jobbet.

Med guiden får du et kendskab til Jobcenter Høje-Taastrups mange serviceydelser, når det handler om fastholdelse. Vi yder målrettet hjælp, der matcher virksomhedens behov og tager samtidig hensyn til den enkelte medarbejderes muligheder samt forudsætninger.

Har du spørgsmål i forhold til opfølgning på dit sygefravær, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Høje-Taastrup, Bygaden 2, telefon 43 59 10 00. Du kan også sende en mail til Bac@htk.dk.

Har du spørgsmål i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge/refusion er du velkommen til at kontakte Borgerbetjeningen , Bygaden 2, telefon 43 35 39 23. Du kan også sende en mail til BSC-sygedagpenge@htk.dk  

Opdateret 12. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk