Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Delvis uarbejdsdygtig

Hvis en medarbejder på grund af helbredsmæssige problemer ikke kan varetage sit arbejde fuldt ud, er der mulighed for at medarbejderen kan arbejde på nedsat tid i en periode.

Virksomheden vil i denne periode få sygedagpengerefusion fra jobcentret for de timer, som medarbejderen ikke arbejder. Jobcentret vil samtidig kontakte virksomheden og medarbejderen med henblik på at få udarbejdet en plan for, hvorledes medarbejderen kan genoptage arbejdet på fuldtid. Medarbejderen skal være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom i mindst 4 timer ugentlig.

Eksempel

En administrativ medarbejder har problemer med ryggen. Efter at have arbejdet i tre timer har medarbejderen behov for hvile, og om eftermiddagen har medarbejderen brug for behandling. Der kan derfor indgås en aftale om delvis uarbejdsdygtighed, således at virksomheden kompenseres for medarbejderens fravær. 

Opdateret 17. december 2014

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk