Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Fast track - anmodning om tidlig opfølgning

Fast track giver borgere og virksomheder mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en tidlig indsats. Indsatsen er målrettet borgere med risiko for et langvarigt sygdomsforløb over 8 uger.

Med fast track-løsningen, kan borgeren eller arbejdsgiveren bede jobcentret om en opfølgningssamtale allerede inden for de 2 første uger af sygdomsforløbet. Det betyder, at opfølgningsindsatsen kan begynde meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom.

Læs pjecen om at gøre brug af Fast track (tidlig opfølgning) og afkort langvarige sygemeldinger

Hvis I som virksomhed ønsker at anmode om "fast track", er proceduren følgende:

 1. Udfyld anmodning om fast track - tidlig opfølgning via Nemrefusion.dk.
 2. Herefter sendes anmodningen automatisk til kommunen. Nemrefusion sender samtidig et underretningsbrev til jeres medarbejder, om at I som virksomhed har anmodet om tidlig opfølgning, og at medarbejderen får tilbud om tidlig samtale.
 3. Når medarbejderen har modtaget underretningsbrevet, kan medarbejderen vælge enten at tage imod tilbuddet eller afvise. Hvis medarbejderen afviser tilbuddet, vil opfølgningen ske efter de almindelig opfølgningsregler - dvs. inden 8 uger fra første fraværsdag.

  Hvis medarbejderen ønsker at tage imod tilbuddet, skal medarbejderen inden 2 dage henvende sig til jobcentret, hvor følgende spørgsmål besvares:

  - Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  - Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  - Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?

  Medarbejderen skal endvidere bestille tid hos egen læge for at få en lægeattest til brug for opfølgningssamtalen.
 4. Når jobcentret har modtaget besked fra medarbejderen om, at der ønskes tidlig opfølgning, inkalder jobcentret til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen skal gennemføres inden 2 uger fra virksomhedens anmodningstidspunkt.
Opdateret 6. januar 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk