Jobcenter for erhverv
  • Få siden oplæst

Hjælpemidler og eller personlig assistance

En medarbejder har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvilket giver begrænsninger i arbejdsevnen. I den forbindelse har medarbejderen behov for hjælp til at kunne varetage sit daglige arbejde.

Hjælpen kan omfatte følgende tiltag: hjælp til arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber, undervisningsmateriale og/eller personlig assistance. Hjælpen kompenserer for medarbejderens begrænsninger i arbejdsevnen.

Eksempel 1: Arbejdsredskaber

En ordblind administrativ medarbejder skal i sit arbejde blandt andet sørge for at udfærdige referater. Referaterne tager forholdsmæssig lang tid at skrive, og medarbejderens ordblindhed forårsager gentagende stavefejl. Medarbejder og virksomhed har derfor behov for hjælp til at få løst problematikken og kontakter jobcentret. Løsningen kunne være at jobcentret indkøber en computer med indbygget ordblindeprogram.

Eksempel 2: Personlig assistance

En medarbejder, hvis daglige arbejdsopgave er opsøgende salg, har på grund af rygproblemer mistet følelsen i fødderne og kan derfor ikke længere køre bil. Løsningen kunne være personlig assistance, som kan køre medarbejderen fra sted til sted, men ikke varetage jobbets kerneopgave, det opsøgende salg. 

Opdateret 12. februar 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk